วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน งานขุดเจาะหลุมสำรวจ (Soil Boring) ด้วยเครื่องเจาะ Rotary Drilling Rigติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน
*งานขุดเจาะหลุมสำรวจ (Soil Boring) ด้วยเครื่องเจาะ Rotary Drilling Rig
*งานบันทึกผลวิเคราะห์จำแนกลักษณะชั้นดิน (Soil Boring Log)
*งานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน (Well Installation)
*งานติดตั้งฝาป้องกันบ่อฯ และเสาป้องกันบ่อฯ
*งานสำรวจระดับบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน (Well Surveying)
*รายงานผลการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินและข้อมูลสำรวจชั้นดิน

การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
*งานเก็บตัวอย่างดินที่ชั้นความลึกตามกำหนด
*งานตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน
*งานตรวจวัดสภาพทางกายภาพของตัวอย่างน้ำใต้ดิน
*งานเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
*งานเก็บรักษาตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
*งานวิเคราะห์ความเข้มข้นของการปนเปื้อนในตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
โดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมาย ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน บริเวณโรงงาน
ติดต่อเราได้ที่

บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด


เลขที่ 47/249 ซอยนิมิตใหม่ 3/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวง/เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0105560132704

โทร. 0982766757, 0949580990, 0806170567

email : info@gscengineer.com

Green Sustainability Consultant Company Limited.
Head Office
47/249 Soi Nimit Mai 3/1 , Min Buri , Bangkok 10510
TAX ID NO.  0105560132704

HOTLINE : 0982766757, 0949580990 , 0806170567 

ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน, งานขุดเจาะหลุมสำรวจ, งานบันทึกผลวิเคราะห์จำแนกลักษณะชั้นดิน, งานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน, งานติดตั้งฝาป้องกันบ่อ, งานสำรวจระดับบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน, เกณฑ์การปนเปื้อน, บ่อสังเกตุการณ์, ควบคุมการปนเปื้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น